Campañas CAAN >> Campaña contra o abandono

Campaña contra o abandono dos animais Non o abandones, identifícao, adóptao

 para a tenza responsable

$imagen.alt.getData()

IDENTIFICAR E REXISTRAR

ANIMAIS

É obrigatorio para todos os cans desde o ano 2002

Se todos os animais estivesen identificados NON EXISTIRÍA O ABANDONO

Permite localizar o propietario en escasos minutos 

En CAAN identifícanse con microchips todos os animais. A identificación é GRATUÍTA para os cans adoptados

DENUNCIAR CONDUTAS

IRRESPONSABLES

A meirande parte dos abandonos non son denunciados e incluso son encubertos

O abandono trae consecuencias fatais para os animais, tanto físicas coma psíquicas

O abandono pode supoñer a morte de persoas debido ós accidentes de tráfico orixinados e, no mellor dos casos, implica un custo importante para os contribuíntes 

En CAAN denunciamos todas as condutas irresponsables detectadas

ESTERILIZAR OS

ANIMAIS

Evítanse camadas non desexadas

Redúcese a fuga de animais

Prevese a aparición de enfermidades 

En CAAN promóvese a esterilización dos animais adultos adoptados

ADOPTAR

ANIMAIS

É un acto solidario e responsable

Permite darlles unha vida digna ós animais abandonados

A cría irregular de animais é un dos seus maiores inimigos 

En CAAN promóvese a adopción, premiando os adoptantes coa eliminación dos CUSTOS

SEMENTAR

CONDUTAS RESPONSABLES

Inculcar condutas responsables nos nosos fillos e menores é unha medida para a erradicación a medio e longo prazo

Os pais e adultos teñen a responsabilidade de transmitirlles ás novas xeracións valores coma o coidado e a protección animal

CAAN desenvolve actividades de educación para a tenza responsable e a protección dos animais